POLITICĂ DE CONFINDENȚIALITATE

 
Versiunea: 02 Noiembrie 2021

IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE PERSONALE
 
            ”Food Planet Restaurants”S.R.L, în continuare McDonald’ssau „Operator” IDNO 1003600137218, cu sediul: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, mun.Chișinău, Republica Moldova, înregistrat la CNPDCP cu nr.0002424.
 
CADRUL LEGAL
 
            Operatorul colectează informații despredumneavoastră când accesați aplicația McDonald's pentru telefoanele utilizând sistemul AndroidsauiOS(„Aplicația”)înconformitatecuTermeniișiCondițiilepublicateînaplicațiaMcDonald's și pe site-ul www.mcdonalds.md și prezenta Politică de Confidențialitate. PrezentaPolitică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care prelucrăm aceste date și măsurilepecareleluămpentruprotejareaacestor dateîn conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile, dar și în conformitate cu condițiile de prelucrare a datelor personale expuse în prezenta politică sau în alte acte informative publicate pe site-ul sau aplicația respectivă.
            Aplicația și conținutul acesteia, inclusiv toate comunicările purtate prin intermediul Aplicației, reprezintă proprietatea exclusivă McDonald’s.
            Pînă la comunicarea datelor personale către operator, utilizatorii au obligația de a face cunoștință cu prezenta Politică. Astfel, prin aplicarea bifei în aplicație, înainte de a fi transmise datele, utilizatorul potențial confirmă, că a luat cunoștință cu Politica dată, precum și faptul că sensul textului acesteia îi este pe deplin înțeles, fiind de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal  și condițiile de prelucrare descrise.
 
DOMENIU DE APLICARE
 
Această Politică este adresată utilizatorilor Aplicației.
 
COLECTAREA INFORMAȚIILOR
 
            Colectăm informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră direct, cu ocazia descărcării și utilizării Aplicației.
            Informațiile pe care le colectăm conform celor de mai sus sunt: nume, prenume, nr. de telefon, adresă de e-mail, parolă cont (dacă vă setați această opțiune), zi de naștere, gen, date de localizare (în măsura în care activați această posibilitate), preferințe, cupoanele/voucherele acordate, date din cuprinsul plângerilor / sesizărilor, orice alte informații furnizate direct de către dumneavoastră.
            Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile menționate mai sus va conduce la imposibilitatea noastră de a vă oferi acces la Aplicație, respectiv de a gestiona plângerile sau sesizările pe care le puteți formula.
 
UTILIZAREA INFORMAȚIILOR
 
Informațiile colectate despre dumneavoastră vor fi utilizate pentru operarea Aplicației, inclusiv pentru:
•           funcționarea, menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Aplicației;
•           efectuarea de operațiuni interne, inclusiv rezolvarea disfuncțiilor operaționale, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
•           soluționarea plângerilor și sesizărilor primite din partea utilizatorilor, Invitaților și oricăror altor persoane.
            Datele de localizare sunt prelucrate numai în măsura în care vă activați această posibilitate, activarea reprezentând consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea acestui tip de date. Datele de localizare pot fi prelucrate, spre exemplu, pentru a vă indica locația restaurantelor McDonald's în raport cu locația dumneavoastră.
 
COMUNICĂRI ÎN SCOP PROMOȚIONAL
 
            În măsura în care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul expres cu privire la aceasta sau dacă legislația aplicabilă ne oferă această posibilitate, Operatorul va utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, pentru a vă furniza informații cu privire la acțiuni desfășurate în viitor, a trimite materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale de către Operator, alte societăți din grup sau parteneri contractuali. Operatorul va respecta întotdeauna opțiunile exprimate de dumneavoastră privind modul în care puteți fi contactat, inclusiv de a nu primi mesaje promoționale dacă notificați Operatorul cu privire la această preferință. Aceste preferințe pot fi transmise în orice moment.
 
DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR
 
Putem dezvălui informațiile colectate prin intermediul Aplicației următorilor destinatari:
•           partenerilor contractuali care pot asista Operatorul în gestionarea Aplicației;
•           altor societăți din cadrul grupului din care face parte Operatorul, inclusiv pentru posibile inițiative de promovare comune;
•           autorităților publice, ca răspuns la o solicitare de informații din partea acestora, în măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că acțiunile dumneavoastră nu respectă condițiile de utilizare a Aplicației sau politicile noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranței Operatorului sau ale altora;
•           pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;
•           în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Operatorului, consolidarea sau restructurarea, finanțarea sau achiziționarea societățiinoastre sau a unei porțiuni din aceasta de către altă societate;
•           dumneavoastră (de ex., în cazul exercitării dreptului de acces).
 
TRANSFERURI ÎN STRĂINĂTATE
 
            Putem transfera o parte sau toate informațiile colectate despre dumneavoastră în străinătate către țări din Uniunea Europeană și / sau din afara Uniunii Europene. Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informațiile dumneavoastră, indiferent de locul în care acestea sunt transferate. La acest moment, informațiile dumneavoastră sunt transferate (în scopul stocării)în Frankfurt, Germania, Noua Zeelandă, Olanda, Irlanda, Marea Britanie.
 
DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI CONFORM LEGII
 
            Suplimentar, vă informăm că Dvs. dispuneți de următoarele drepturi prevăzute de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal:
 
Dreptul la informare, constă în dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
 
Dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate precum și a informațiilor ce vizează dreptul la informare.
 
Dreptul de intervenție constă în dreptul de a obține în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 
Dreptul de opoziție constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, constă în dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date cu caracter personal, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate de date, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
 
Dreptul la justiție, constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
 
Suplimentar drepturilor enunțate, având în vedere aplicabilitatea Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) în raport cu prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal (serverul sistemului informațional fiind amplasat în Germania), Dumneavoastră dispuneți de următoarele drepturi:
 
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor, care constă în posibilitatea solicitării operatorului de date de a conserva (a păstra intact anumite categorii sau volum de date) pentru perioada de timp care se justifică din punct de vedere a scopului dreptului vizat.
 
Dreptul de a nu face parte la luarea deciziilor automatizate/profilarea automată – constă în dreptul subiectului de date de a cere operatorului revizuirea procesului automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere încetării creării de profiluri sau a deciziilor automatizate
 
Vă puteți corecta sau modifica în orice moment datele cu caracter personal accesând rubrica „Contul meu” din cadrul Aplicației.
 
NOTĂ SPECIALĂ
 
            În cazul deținerii vîrstei de sub 18 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii, reprezentantul legal sau cu tutorele ÎNAINTE de a oferi datele tale personale în Aplicație. Dacă anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, ar trebui să ceri ajutorul părinţilor, reprezentantului legalui sau tutorelui. (conform art. 5 (3) din Legea 133/2011)
            Părinților/reprezentanților legali/tutorilor recomandăm să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.Vă rugăm să vă asiguraţi că, inainte de a transmite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.
            Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră trimiţându-ne o solicitare de ştergere prin intermediul Secţiunii “Contul Meu". 
 
MODIFICĂRILE POLITICII
 
            Este posibil să modificăm periodic această Politică. Vă încurajăm să consultați periodic această Politică, pentru a vedea cele mai noi informații referitoare la practicile noastre în materie de confidențialitate.
Activitate suspectă Suntem îndreptățiți să adoptăm orice măsuri considerăm de cuviință, inclusiv ștergerea sau suspendarea contului dvs. și a punctelor acumulate, în cazul în care identificăm orice activitate suspectă aferentă contului dvs., inclusiv, însă fără a se limita la:
 
 
 
(i)     implicarea în activități ilegale ori frauduloase;
 
(îi)    furnizarea sau tentativă de a furniza informații false sau înșelătoare sau de a denatura informații referitoare la noi sau la restaurantul participant; sau
 
(iii)   vânzarea, atribuirea, transferul sau achiziționarea ori oferta de vânzare, de atribuire, de transfer sau de achiziționare a oricăror recompense, beneficii sau puncte, altfel decât în conformitate cu termenii și condițiile de față; sau
 
(iv)   acumularea excesivă (prin fraudă sau alte mijloace).
Urmăreşte-ne pe  
Copyright © 2015 « FOOD PLANET RESTAURANTS » S.R.L.
McDonald’s Moldova